Nosaltres

 

Imatge-Newsletter

La creació d’una joia s’ha convertit en un procés  artístic.  En el projecte personal d’un artista que  ens transmet idees, emocions, records i vivències pròpies i que ens proposa noves maneres d’entendre i percebre la realitat, trencant motlles, qüestionant significats, apostant per la utilització de  nous materials i aplicant noves tècniques.

CONTEXT és una galeria virtual de joieria i altres objectes d’art contemporani  creada per Cristina Villar amb la col.laboració de Districte Digital S.L., que neix a Barcelona el 2013 i que  es proposa ser en primer lloc un referent sobre l’obra dels artistes que viuen o treballen a Catalunya i al nostre entorn més proper, sense excloure la resta de l’estat espanyol i mantenint també un vincle actiu amb artistes i galeries d’arreu del món.CONTEXT té la voluntat decidida d’acostar al públic l’obra d’aquests artistes contribuint a la seva promoció i difusió en el mercat nacional i internacional i, com no podia ser avui d’altra manera, fent-ho a través d’Internet.
Però també la Galeria CONTEXT anirà organitzant diversos formats d’activitats presencials com exposicions, espais de debat i reflexió, monogràfics sobre artistes concrets (Itineràncies) o simplement mostres del fons de la Galeria, amb l’objectiu de complementar i estimular l’activitat més genuïna de la galeria virtual.
CONTEXT es proposa fer molt fàcil tant la visualització com l’adquisició de l’obra dels artistes de la Galeria,  a www.context.cat.

 

La creación de una joya se ha convertido en un proceso artístico. En el proyecto personal de un artista que nos transmite ideas, emociones, recuerdos y vivencias propias y que nos propone nuevas maneras de entender y percibir la realidad, rompiendo moldes, cuestionando significados, apostando por la utilización de  nuevos materiales y aplicando nuevas técnicas.

CONTEXT es una galería virtual de joyería y otros objetos de arte contemporáneo creada por Cristina Villar con la colaboración de Districte Digital S.L., nacida en Barcelona en 2012, que se propone ser en primer lugar un referente sobre la obra de los artistas que viven o trabajan en Cataluña y en nuestro entorno más próximo, sin excluir al resto del estado español y manteniendo también un vínculo activo con artistas i galerías de fuera de España.
CONTEXT tiene la voluntad de acercar al público la obra de estos artistas contribuyendo a su promoción en el mercado nacional e internacional y ello, como no podría ser de otra forma, a través de Internet.

Pero también la Galería CONTEXT organizará diversos formatos de actividades presenciales tales como exposiciones, encuentros de debate y reflexión, monográficos sobre artistas concretos (Itinerancias) o simplemente muestras del fondo de la galería, con propósito de complementar y estimular la actividad más genuina de la galería virtual.

CONTEXT se propone facilitar tanto la visualización como la adquisición de la obra de los artistas de la galería, en www.context.cat.